#YouthSynod2018

V poslední době se mohou církevní společenství setkávat s častější sekularizací mládeže, ale také vnímání této sekularizace je vnímáno různě: je vnímána jako silnou překážkou pro předávání evangelia. Ovšem mezi mladými bývá tato sekularizace považována za vhodnou příležitost odtrhnutí se od tradiční zbožnosti či zbožnosti, která je součástí etnické...

"Naslouchání je svobodné setkání vyžadující pokoru, trpělivost, ochotu chápat a snahu o nové hledání odpovědí."[1]