www.farnost-rajnochovice.cz

AKTUALITY NA WEBU

Šest skupinek tří králů s dospělým doprovodem
v sobotu 7. 1. (a jedna již 6. 1. večer) koledovala
v Podhradní Lhotě a Rajnochovicích v rámci tradiční Tříkrálové sbírky. Začalo se v sobotu
v 9 hodin požehnáním koledníkům u kaple
ve Lhotě.