www.farnost-rajnochovice.cz

AKTUALITY NA WEBU

Od pátku 19. května začíná devítidenní příprava na seslání Ducha Svatého. Je možné využít
např. následující od P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm.: