AKTUALITY NA WEBU

Sledujte aktuální dění ve farnosti a naše nové příspěvky


Poutní slavnost sv. Anny v neděli 1. srpna


Mše svaté na poutní slavnost sv. Anny budou v tradičním pořadu: 7:30 - za farníky, 9.00 a 10:30 - za poutníky.
Ve 14.30 bude adorace se svátostným požehnáním a po ní bude individuální udělování novokněžského požehnání.

Poutní slavnost celebruje novokněz P. Dominik Kovář, kaplan z Holešova. 


Arcidiecézní Centrum pro katechezi ve spolupráci s P. Josefem Mikuláškem působícím na katedře systematické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci zpracovalo metodickou příručku k prožívání letošního velikonočního třídenní v rodině.

U příležitosti Neděle Božího slova pořádá Liturgie.cz - Institut pro liturgickou formaci on-line formační setkání pro ty, kdo při bohoslužbě čtou z Písma. Jeho smyslem je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii a připomenout si praktické úkoly lektora.

Rodina, která ve sváteční den nejde na mši svatou, aby dala před-nost ostatním farníkům v době omezeného počtu míst v kostele se ve vhodnou dobu shromáždí u svého domácího betléma, nebo ko-lem svíčky s betlémským světlem