AKTUALITY NA WEBU

Sledujte aktuální dění ve farnosti a naše nové příspěvky


#aktualizaceCOVID19

Drazí farníci, z důvodu částečného uvolnění vládních hygienických opatření je od středy 18. 11. 2020 povolena účast lidu na bohoslužbách v maximálním počtu 15 osobMše sv. budou tedy celebrovány každý všední den, včetně sobot, ve farním kostele dle pořadu bohoslužeb. Neděle zůstává v "nouzovém režimu": 14:30 - 15:30 - tichá adorace s možností přijetí svátostí eucharistie a smíření.UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU ČÁSTEČNÉHO UVOLNĚNÍ VLÁDNÍCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ JE OD 18. 11. 2020 POVOLENA ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH V POČTU MAX. 15 OSOB.


Kam dál na internetu?

Kam dál se můžete podívat?


Podpořte naše stránky

Stránky farnosti Rajnochovice fungují čistě díky dobrovolné činnosti. Jelikož dobrovolníků není mnoho, byly bychom rádi, kdybyste podpořili naše stránky modlitbou nebo svými příspěvky na web (nejlépe obojím).

Své příspěvky (články) posílejte na adresu redakce@farnost-rajnochovice.cz (anebo na náš farní Facebook prostřednictvím platformy Messenger) jako přiložený soubor textového dokumentu. Do předmětu napište heslo "příspěvek".

Vřelé díky všem příznivcům.