Pravidelné bohoslužby

Pravidelný pořad bohoslužeb a informace

Pravidelný pořad bohoslužeb

 • Pravidelný nedělní pořad:
  9:00 - mše sv. obětována za farníky
  14:30 - adorace a svátostné požehnání
 • Pondělí:
  18:00 (v zimním čase 17:00)
 • Úterý:
  mše sv. není celebrována
 • Středa:
  18:00 (v zimním čase 17:00) mše sv. celebrována v prostorách obecního úřadu Podhradní Lhoty.
 • Čtvrtek:
  18:00 (v zimním čase 17:00)
 • Pátek:
  18:00 (v zimním čase 17:00)
 • Sobota:
  18:00

Info k pořadu bohoslužeb

 • Nedělní mše je celebrována ve farním kostele Narození Panny Marie.
 • Mše sv. ve všední dny (vyjma středeční mše sv.) jsou také celebrovány ve farním kostele Narození Panny Marie, není-li v pořadu bohoslužeb uvedeno jinak.
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší sv. Na webu pravidelně zveřejňujeme pořad bohoslužeb s ohláškami.
 • Budete-li chtít zadat, změnit či zrušit úmysl na mši sv., můžete to udělat:
  - po mši sv. v sakristii farního kostela (vždy je v sakristii přítomný kněz, ministranti nebo kostelník)
  - posláním e-mailu na adresu farajnochovice@ado.cz
  - nebo kontaktováním na platformě Messenger