Kontaktujte nás

ŘKF Rajnochovice

Rajnochovice 12,
768 71 Rajnochovice

pevná linka +420 737 025 824

farajnochovice@ado.cz

@FarnostRajnochovice

186739750/0300
Za Vaše dary srdečně děkujeme!

V neodkladných záležitostech (pohřeb, zaopatřování nemocných apod.) neprodleně telefonicky kontaktujte administrátora farnosti P. Jiřího Šůstka, tel. +420 721 520 740.

Farní úřad

Adresa: Rajnochovice 12, 768 71 Rajnochovice
IČO: 47930411

E-mail: farajnochovice@ado.cz
Pevná linka: +420 737 025 824

Účet: 186739750/0300 
Za Vaše dary srdečně děkujeme!

Úřední hodiny - dle předchozí domluvy!

Facebook: @FarnostRajnochovice
Twitter: @FaRajnochovice

ADCŽM Přístav

Adresa: Rajnochovice 12, 768 71 Rajnochovice
IČO: 00445151 

Facebook: @adczmpristav

E-mail: pristav@ado.cz
Pevná linka: +420 737 025 824

Účet: 377688503/0300 VS 91140
Za Vaše dary srdečně děkujeme!

Facebook: @adczmpristav
Instagram: @adczm.pristav

Pravidelný pořad bohoslužeb

 • Pravidelný nedělní pořad:
  9:00 - mše sv. obětována za farníky
  14:30 - adorace a svátostné požehnání 
 • Pondělí:
  mše sv. není celebrována
 • Úterý:
  18:00 (v zimním čase 17:00)
 • Středa:
  18:00 (v zimním čase 17:00) mše sv. celebrována v prostorách obecního úřadu Podhradní Lhoty.
 • Čtvrtek:
  18:00 (v zimním čase 17:00)
 • Pátek:
  18:00 (v zimním čase 17:00)
 • Sobota:
  18:00

Info k pořadu bohoslužeb

 • Nedělní bohoslužba je celebrována ve farním kostele Narození Panny Marie.
 • Bohoslužby ve všední dny (vyjma středeční mše sv.) jsou také celebrovány ve farním kostele Narození Panny Marie, není-li v pořadu bohoslužeb uvedeno jinak.
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou.
 • Pořad bohoslužeb s farními ohláškami pravidelně zveřejňujeme na farním webu.
 • Budete-li chtít zadat, změnit či zrušit intenci bohoslužby (úmysl mše sv.), můžete to udělat:
  - vždy po mši sv. v sakristii farního kostela (vždy je v sakristii přítomný kněz, ministranti nebo kostelník)
  - posláním e-mailu na adresu farajnochovice@ado.cz
  - nebo kontaktováním administrátora farnosti P. Jiřího Šůstka (721 520 740)