Navštivte "Valašskou katedrálu" na úpatí Hostýnských vrchů

Farní kostel Narození Panny Marie

Kulturní projekt Otevřené brány

Fotografie: Eva Vacková
Fotografie: Eva Vacková

Slovo úvodem

Kostel Narození Panny Marie v Rajnochovicích patří mezi významné sakrální stavby Zlínského kraje. Pro svou velkolepost a vznešenost je nazýván "Valašskou katedrálou".

Kostel byl postaven na přání olomouckého biskupa Wolfganga kardinála Schrattenbacha dle plánů na Moravě známého architekta G. P. Tencally a nahradil do té doby původní poutní dřevěný kostelík sv. Anny. Vyniká krásou barokního slohu se štukovou výzdobou B. Fontany a též málo vídanou akustikou. Kostel je pro poutníka zajímavý myšlenkou smyslu a cíle pozemského života, který poutník spatří ihned po vstupu do kostela. Je jím freska Proměnění Páně zhotovená dle předlohy Raffaela Santiho nad hlavním oltářem. Z výjimečných uměleckých děl si může návštěvník kostela prohlédnout věrnou kopii barokního sousoší sv. Anny Samotřetí s klečícím templářem (originál je dlouhodobě zapůjčen v Arcidiecézním muzeu v Olomouci) a barokní varhanní skříň, která patří k nejstarším na Moravě.

V rámci prohlídky kostela jsou návštěvníci dále upozorněni na dvě jedinečná sochařská díla, která se nacházejí v blízkosti kostela. Jedná se o barokní sochu sv. Jana Nepomuckého naproti hlavního vchodu do fary a o sousoší Pieta dle Berniniho inspirace ve vchodu fary. Fara samotná je kulturní památkou a je původně loveckým zámečkem kardinála Schrattenbacha.

Kostel se nachází u turistické i cykloturistické trasy v malebném prostředí Hostýnských vrchů 

Valašská katedrála

Valašská katedrála zaujme návštěvníka nejen svojí majestátností, ale také barokním interiérem, jenž na první pohled o baroku moc nenapovídá. Když poutník vejde dovnitř, pohltí ho atmosféra celého chrámu. Kostel je specifický tím, že má dvě řady oken, jimiž je při západu slunce zprostředkována hra světla a stínů, která vytváří romantickou atmosféru.

Říká se, že člověk potřebuje umění, protože tím nalézá krásu a krása ho přibližuje k nebi. Člověk má najednou pocit, že ráj má na dosah ruky.

Pokud někdy navštívíte naši Valašskou katedrálu, sedněte si do jedné z lavic a nechte promluvit atmosféru, která Vám bude vyprávět příběhy všech, kdo zde byli. Nechte ji vyprávět příběh lidí, kteří zde byli pokřtěni, sezdáni či pochováni...

Každý jejich krok je vidět na těch prošlapaných pískovcových dlaždicích...

O projektu "Otevřené brány"

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností. Smyslem je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

Zlínský kraj, region ve východní části Moravy, se vyznačuje mnohotvárností přírody, bohatstvím tradic i krásou kulturních památek. Kromě kostelů zařazených do projektu Otevřené brány jsou na mapě zakreslena i některá z dalších pozoruhodných míst Zlínského kraje. Kompletní přehled tipů na výlety a zajímavé akce celoročně přináší web vychodni-morava.cz

PARTNEŘI PROJKETU


Zřizovatel projektu: ZLÍNSKÝ KRAJ
Zřizovatel projektu: ZLÍNSKÝ KRAJ
Podporovatel projektu: OBEC RAJNOCHOVICE
Podporovatel projektu: OBEC RAJNOCHOVICE
Podporovatel projektu: ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
Podporovatel projektu: ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
Podporovatel projektu: CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU VÝCHODNÍ MORAVY O.P.S.
Podporovatel projektu: CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU VÝCHODNÍ MORAVY O.P.S.