Farnost

Šest skupinek tří králů s dospělým doprovodem
v sobotu 7. 1. (a jedna již 6. 1. večer) koledovala
v Podhradní Lhotě a Rajnochovicích v rámci tradiční Tříkrálové sbírky. Začalo se v sobotu
v 9 hodin požehnáním koledníkům u kaple
ve Lhotě.

Děti po celý advent provázela aktivita "Rajnochovská vesnička v Betlémě", kterou připravila Veronika Cíchová.Na výzdobě a úklidu se podíleli ochotní farníci během tří 3-hodinových příprav.Všem srdečně děkujeme!

Obrázky skvěle doplní obsah článku a vzbudí ve čtenářích zájem ho otevřít. První obrázek se zároveň zobrazí i v náhledu. Zajímavý úvodní obrázek vám tak pomůže zvýšit atraktivitu vašeho článku.