Farnost

Od pátku 19. května začíná devítidenní příprava na seslání Ducha Svatého. Je možné využít
např. následující od P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm.:

Farní pouť

01.05.2023

1. 5. jsme se vydali na tradiční farní pouť. Letos na mariánské poutní místo Žarošice a pak na zámek
do Milotic. Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme po letech zvládli i první májovou pobožnost u kapličky
v Podhradní Lhotě.
Díky za krásný společný čas!

v pondělí 1. 5. (státní svátek) Farní pouť do Žarošic a na zámek Miloticev sobotu 27. 5. v 10 hodin Výročí 80 let SDH Rajnochovicev neděli 28. 5. po požehnání Farní denve čtvrtek 8. 6. v 17 hodin Slavnost Božího těla, včetně průvodu ze Lhoty
(mše svatá v 18 hodin v kostele)
v neděli 30. 7. Svatoanenská pouť...

Ve středu 1. 2. 2023 došlo k vypršení platnosti bezpečnostního certifikátu HTTPS. Web tak fungoval v omezeném režimu. Nyní je plně funkční.

Šest skupinek tří králů s dospělým doprovodem
v sobotu 7. 1. (a jedna již 6. 1. večer) koledovala
v Podhradní Lhotě a Rajnochovicích v rámci tradiční Tříkrálové sbírky. Začalo se v sobotu
v 9 hodin požehnáním koledníkům u kaple
ve Lhotě.

Děti po celý advent provázela aktivita "Rajnochovská vesnička v Betlémě", kterou připravila Veronika Cíchová.Na výzdobě a úklidu se podíleli ochotní farníci během tří 3-hodinových příprav.Všem srdečně děkujeme!