Farnost

Tradičně na státní svátek 1. května jsme se vydali na farní pouť v počtu 39 farníků.

Opět nám po roce začaly májové pobožnosti u kapličky ve Lhotě , vč. připravené aktivity pro děti
se sladkou odměnou.