Farní události

31.03.2023
  • v pondělí 1. 5. (státní svátek) Farní pouť do Žarošic a na zámek Milotice
  • v sobotu 27. 5. v 10 hodin Výročí 80 let SDH Rajnochovice
  • v neděli 28. 5. po požehnání Farní den
  • ve čtvrtek 8. 6. v 17 hodin Slavnost Božího těla, včetně průvodu ze Lhoty
    (mše svatá v 18 hodin v kostele)
  • v neděli 30. 7. Svatoanenská pouť
  • v sobotu 2. září v 10.30 30 let Přístavu s následným obědem pro všechny
  • v neděli 22. 10. v 9 hodin Svátost biřmování