Fotografie z 1. svatého přijímání   v neděli 19. 5. 2024

21.06.2024

Za fotografie ze slavnosti 1. svatého přijímání třech dětí naší farnosti
srdečně děkujeme Jakubu Cíchovi, pak také všem, kteří se podíleli na kráse slavnosti - výzdobě, schole a ministrantům.

A samozřejmě také br. jáhnovi Josefu Kvapilíkovi za celoroční přípravu dětí
na tuto slavnost a za samotný průběh slavnosti.