Fotografie z kněžského svěcení a primiční mše svaté našeho novokněze Josefa Kvapilíka

25.06.2024

Na kněžské svěcení do Olomouce a na primiční mši svatou do Kroměříže jsme jako farnost vypravili autobus. Za krásné lidské i duchovní společenství srdečné Pán Bůh zaplať.

Kněžské svěcení

Primiční mše svatá