Nadcházející farní události 2024

20.04.2024

  • v pondělí 1. 5. (státní svátek) Farní pouť do Ostravy

  • v neděli 5. 5. mše svatá za hasiče farnosti

  • v neděli 19. 5. první svaté přijímání a po požehnání Farní den

  • v sobotu 22. 6. v 9.30 v Olomouci kněžské svěcení jáhna Josefa Kvapilíka

  • v neděli 23. 6. v 15.30 v Kroměříži primiční mše svatá novokněze P. Josefa Kvapilíka

  • v neděli 21. 7. Výročí posvěcení kostela a mše svatá za ty, kteří se starají o úklid a výzdobu kostela. Po mši svaté žehnání dopravních prostředků.

  • v neděli 28. 7. Svatoanenská pouť (hlavním celebrantem novokněz P. Josef Kvapilík)

  • v neděli 18. 8. mše svatá za ministranty

  • v neděli 24. 11. mše svatá za scholu a varhaníky