Novéna k Duchu Svatému

13.05.2023

Od pátku 19. května začíná devítidenní příprava na seslání Ducha Svatého. Je možné využít
např. následující od P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm.: