Online duchovní obnova pro manželské páry

18.11.2022

Zveme všechny manželské páry i ostatní zájemce na online adventní duchovní obnovu, kterou nás bude provázet P. Mgr. Bogdan Stępień, OSPPE.


P. Mgr. Bogdan Stepień

Bogdan Stepien pochází Polska, teologii vystudoval v Krakově. V České republice působí od roku 1966. Je řeholníkem paulínů. Jejich klášter se nachází ve farnosti v Ostravě-Přívoze a od roku 2017 i v Plzni, kde v současnosti otec Bogdan působí. Od roku 2009 vykonával funkci exorcisty v Ostravsko-opavské diecézi.


Organizační informace naleznete na stránkách Arcidiecézního centra pro rodinný život