Pobožnost křížové cesty v neděli po mši svaté

10.02.2024

Pomodlit se společně pobožnost křížové cesty v době postní je možné
v pátek přede mší svatou (tj. od 16.30 v kostele) a v neděli hned po mši svaté.