Pouť ke svatým Cyrilu a Metodějovi do Komárna

06.07.2024

V pátek 5. 7. se vydalo pěšky ze Lhoty do Komárna průvodem s křížem 9 farníků (4 z Rajnochovic a 5 ze Lhoty) a 6 mladých z fary. Po cestě jsme se modlili růženec.
Na mši svaté se po 16 letech loučil všechovský farář P. Vratislav Kozub.