Setkání pastorační rady farnosti 19. 11. 2023

23.11.2023

Účast: P. J. Šůstek, L. Slimáčková, M. Hradilová, V. Cíchová, M. Chromcová, P. Cícha, J. Gajdušek

Omluven: br. J. Kvapilík


1. Poděkování za uplynulé období:

- konec kněžské služby otce Filipa v Rajnochovicích

- začátek dubna Velikonoce

- 1. 5. Farní pouť do Žarošic a na zámek v Miloticích

- konec května Farní den

- začátek června Boží tělo s průvodem (po 16 letech)

- na konci června vizitace p. děkana z Holešova se setkáním s PRF a ERF

- na konci června benefiční bluesový koncert v Paláci

- začátek prázdnin komárenská pouť

- konec července svatoanenská pouť s P. Kamilem Obrem, vč. občerstvení

- v polovině srpna v kostele koncert Letní školy barokní hudby (120 posluchačů)

- nový jáhen br. Josef Kvapilík

- 2. září oslavy 30 let ADCŽM Přístav

- "Otevřené brány" (od května do září o víkendech a státních svátcích):
provázelo 6 mladých z naší farnosti´, přes 700 návštěvníků

- v půlce října poděkování za úrodu s krásnou výzdobou

- konec října biřmování 10 farníků


2. Náměty a připomínky:

 • povzbudit k zavírání dveří kostela (kvůli chladu a průvanu)
 • při pohřbu modlitba růžence 30 minut před mší svatou
 • revize skupinek úklidu kostela, vč. mladších, a také revize úklidu
 • oprava telefonu z kůru do sakristie
 • povzbudit k modlitbě růžence v neděli před mší svatou
 • vracet na své místo, co jsem si půjčil (především k mládeži z centra pro mládež)
 • realizace zábradlí u schodů na kůr a také lepšího osvětlení

Desátek růžence

- P. Jiří: informace o realizaci nové elektriky v kostele a následné výmalbě (čeká se na oficiální stanovisko elektrikáře, který má požadovaná oprávnění)


3. Advent a Vánoce:

 • Rozsvěcovaní stromu: Rajnochovice pátek 1. 12. v 18.30, P. Lhota sobota 2. 12. v 16.00
 • Mikuláš: jen obecní (ve Lhotě) + nabídka M. Zichalové po rodinách
 • Adventní koncert ZUŠ v pondělí 11. 12. v 17.30 v kostele
 • Adventní nedělní odpoledne v 15.15: 1. P. Jiří Kopřiva, 2. mladí o SDM v Lisabonu, 3. přespáčko od soboty dopoledne a nedělní zpovídání (letos pouze P. Jiří), sbor vždy od 16.15
 • sobota 16. 12. v 8 hodin muži pro stromky do kostela + odstranění podstavce od piety na hřbitově
 • úterý 19. 12. příprava betléma a světel
 • čtvrtek 21. 12. zdobení stromků a betléma
 • Štědrý den v neděli 24. 12.: 8.00 4. neděle adventní, 15.00 dětská, 22.00 půlnoční
 • Silvestr v neděli 31. 12.: mše svatá v 9 hodin a požehnání ve 14.30
 • pondělí 1. 1. závazný svátek Matky Boží, Panny Marie
 • Tříkrálová sbírka v sobotu 6. 1. – dostatek doprovodu a koledníků?
 • Tříkrálový ples v sobotu 6. 1.
 • sobota 3. 2. odstraňování výzdoby, betléma a domluva v rámci úklidů


4. Termíny během školního roku:

 • lednová neděle vánoční dárek pro ministranty (lasergame a pizza)
 • sobota 27. vánoční dárek pro scholu (přespáčko scholy na faře)
 • středa 1. 5. farní pouť do Ostravy (děti po mši sv. zoo, ostatní prohlídka baziliky, TV Noe, oběd a šikmý kostel v Karviné)
 • neděle 19. 5. první svaté přijímání (2 žáci ze 4. třídy) a farní den
 • sobota 22. 6. v 9.30 kněžské svěcení v Olomouci (pokud se naplní, tak autobusem)
 • neděle 23. 6. kněžská primice P. Josefa Kvapilíka v Kroměříži (vlakem a auty)
 • neděle 28. 7. svatoanenská pouť – novokněz P. Josef Kvapilík