Slavnost přijetí svátosti biřmování

18.11.2023

V neděli 22. 10. přijalo 10 farníků z Rajnochovic, dva z Kelče a jedna dívka z Hošťálkové z rukou otce biskupa Antonína Baslera svátost biřmování po jejich roční přípravě na přijetí této svátosti.

Všem, kteří se podíleli na kráse této slavnosti, patří velké díky!