Tříkrálová sbírka

08.01.2023

Šest skupinek tří králů s dospělým doprovodem 
v sobotu 7. 1. (a jedna již 6. 1. večer) koledovala
v Podhradní Lhotě a Rajnochovicích v rámci tradiční Tříkrálové sbírky. Začalo se v sobotu
v 9 hodin požehnáním koledníkům u kaple
ve Lhotě. 

Koledníci pak v neděli odpoledne vyrazili do Brna na děkovný koncert vysílaný Českou televizí.

Vedoucím skupinek, dětem a také všem dárcům srdečně děkujeme.