Farnost

Děkujeme všem dárcům a především výzdobářům za letošní výzdobu na poděkování za úrodu.

V neděli 18. 6. po požehnání (tj. od 15 hodin) bude v kostele divadelní představení Osobní příběh na motivy knihy Alchymista od Paula Coelho, které odehrají divadelní ochotníci z farnosti Holešov.
Vstupné dobrovolné.

Od pátku 19. května začíná devítidenní příprava na seslání Ducha Svatého. Je možné využít
např. následující od P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm.: